Oddělení sociálně právní ochrany dětí, sociální prevence

Na našem oddělení nabízíme poradenství a pomoc dětem a mládeži, kteří neplní povinnou školní docházku, utíkají od rodičů, vedou zahálčivý, nebo nemravný způsob života a jsou častými uživateli alkoholu, návykových látek a páchají přestupky či trestné činy a další. 

 

Užitečné odkazy: 

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...